دانلود مقالات رایگان زنجیره ی تامین (SCM)

مقاله شماره ۱:

مقدمه ای بر زنجیره تامین(SCM)

مقاله شماره ۲:

آشنایی با انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین - دریافت

مقاله شماره 3:

مدیریت زنجیره تامین

تحلیل آماری ; ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٦