مدیریت زنجیره تامین SCM

—Supply Chain Management
مدیریت زنجیره تامین

 

—تعریف زنجیره تامین

زنجیره تامین: زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود. به طور کلى، زنجیره تامین زنجیره‌اى است که همه فعالیت‌هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى شود. درباره‌ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)

تحلیل آماری ; ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٤

ارائه روشهای ابتکاری و حل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن

چکیده
مسیریابی ) VRP مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با حمل در بازگشت یکی از زیر شاخه های اصلی مسئله معروف
وسیله نقلیه) است، که ضمن توجه به کلیت مسئله مسیریابی، به مسیر بازگشت وسیله نقلیه و کاستن از مسیرهای بدون
یک مدل برنامه ریزی صفر و یک VRPB بار و تحرکات غیرمفید وسیله نگاه ویژه ای دارد. در این مقاله برای مسئله
ارائه شده است. در ادامه سه روش ابتکاری برای این مسئله ارائه و سپس با توجه به ادبیات موضوع دسته ای از مسائل
استاندارد برای این مسئله تولید شده است و مسائل استاندارد به کمک آنها حل شده و در نهایت این روشها با هم و با
جوابهای بهینه حاصل از حل مدل ارائه شده، مقایسه شده اند.

تحلیل آماری ; ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢۱

طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل ونقل و ذخیره سازی غله

طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل ونقل و ذخیره سازی غله :
یک مطالعه موردی
( رضا زنجیرانی فراهانی( 1) و ( 2) و نسرین عسگری( 2) و ( 3
-1 ایران- تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی صنایع
-2 ایران- تهران- گروه پژوهشی مطالعات مدیریت زنجیره تامین
-3 ایران- تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی مهندسی- بخش مهندسی صنایع
چکیده
در این مقاله، مدلی برای برنام ه ریزی حم ل ونقل و ذخیر ه سازی غله ار ائه و ح ل م ی شو د. هدف ا ز طراحی مدل
برنامه ریزی حم ل ونقل و ذخیره سازی، پیشنهاد الگویی برای نحوه توزیع گندم داخلی بین استانه ای کشور است. د ر واقع نتایج
این مسأله پاسخی به سؤال ذیل است که "چه مقدار گندم در کدام ماه سال از کدام استان صاد رکننده به کدام استان گیرنده
فرستاده شود تا متضمن حداقل هزینه حمل ونقل بین استانها و نیز هزینه انبارداری باشد". به عبارت ساده تر، هدف از ارائه این
مدل کمین ه سازی هزین ههای توزیع و نگهداری گندم است. در این راستا، ابتدا به شناخت وضعیت کنونی سیستم حمل و
نگهداری غله در کشور و نقاط ضعف آن پرداخته شد. سپس به منظور بهینه سازی سیستم، یک مدل ریاضی طراحی می شود.
مدل طراحی شده تحت عنوان "مدل بهین هیابی سیستم ذخیر ه سازی و حم ل ونقل گندم در کشو ر" قابلیت دریافت اطلاعات
مربوط به هر سال و ارائه برنامه مناسب حمل ونقل و ذخیره سازی ماهیانه گندم در کل کشور را دارد. مقایسه هزینه حاصل ا ز
اجرای این مدل و هزینه ناشی از اجرای برنامه تجربی پیشین، صرفه جویی قابل توجهی را در اثر به کارگیری این مدل می دهد.
واژهای کلیدی: ذخیره سازی- حمل ونقل- بهینه سازی- غلّه

تحلیل آماری ; ۸:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢۱

SCM

توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولید کننده ( SCM) و چند انبار

حسین غضنفری دکتر سید محمد سید حسینی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علوم دانشیار دانشگاه علم و صنعت

و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

موفقیت در محیط تجاری نیاز به مدیریت سیستم ارتباطات پیچیده دارد که در واقع این ارتباط تعیی ن کننده

مدل توزیع بین عوامل لجستیک م ی باشد در این مقاله مدل بهینه توزیع لجستیک در شرایط وجود یک تولی د کننده و

چند انبار توزیع توسعه داده شده است در این مدل با در نظر گرفتن مسیر، وسیله حمل، حجم وسیله حمل و همچنین

سایر هزینه های حمل بهترین مقدار برای حمل از مسی ر و وسیله مورد نطر پیشنهاد شده است محدودی ت های از قبیل

ظرفیت و تعداد انبار توزیع،حجم وسیله حمل، در نظر گرفته شده است مثالی در این زمینه حل شده که با تغییر هزینه ها

سعی در ایجاد بهترین جواب و بررسی نتایج به عمل آمده است.

تحلیل آماری ; ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢۱

دانلود مقالات رایگان زنجیره ی تامین (SCM)

مقاله شماره ۱:

مقدمه ای بر زنجیره تامین(SCM)

مقاله شماره ۲:

آشنایی با انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین - دریافت

مقاله شماره 3:

مدیریت زنجیره تامین

تحلیل آماری ; ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٦

مقدمه ای بر زنجیره تامین(SCM)

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که قبلا همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین  (SCM ) پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

در حالت کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط مى‌شوند. این سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود مصرف کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت.

تحلیل آماری ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٦

فرآیند پیاده سازی کانبان و سنکرون در زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو

 

 

 

 

فرآیند پیاده سازی کانبان و سنکرون در زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو

امروزه سازمانهای صنعتی می کوشند تا با افزایشتولید ناب در ایران خودرو - بتسا www.betsa.irبهره وری، حذف هرگونه اتلاف، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، کاهش قیمت تمام شده و تحویل به موقع تقاضای مشتریان، ضمن ادامه بقای خود و نفوذ در بازار جهانی، به برتری اقتصادی دست یابند. و این مهم تنها از طریق حرکت به سمت تولید ناب (Lean Manufacturing) میسر می گردد.

این مقاله توضیحاتی در خصوص تولید ناب، مراحل اجرا و دستاوردهای آن در گروه صنعتی ایران خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

تولید ناب (Lean Manufacturing)، از این رو ناب نامیده می شود که در مقایسه با تولید انبوه، هر چیز را به میزان کمتر مورد استفاده قرار می دهد. این شیوه تولید نیروی انسانی موجود در کارخانه، فضای لازم برای تولید،‌ سرمایه ای که صرف ابزار آلات می شود، نیروی مهندسی لازم برای به وجود آوردن محصول جدید و زمان مورد نیاز برای ساخت محصول جدید را به نصف تقلیل می دهد. و همچنین در تولید ناب، موجودی (Inventory) مورد نیاز به کمتر از نصف رسیده و عیب ها بسیار کمتر می شود و محصولات با تنوع فزاینده تولید می شوند.

گردآوری: سید عبدالرضا عظیمی ، شرکت ساپکو، امور لجستیک سازندگان، واحد مهندسی لجستیک

pdf دانلود کامل مقاله . . . (این مقاله 18 صفحه pdf‌ و با حجم 2 مگابایت می باشد) 

تحلیل آماری ; ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٦

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین رویکرد جدیدی است که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است.
زنجیره تامین شبکه از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است.
مدیریت زنجیره تامین فعالیتها را طوری هماهنگ می کند که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند. 
مدیریت زنجیره تامین می تواند برای شرکت مزیت رقابتی فراهم سازد.
مدیریت زنجیره تامین اشتیاق شرکت را برای همکاری و رقابت افزایش می دهد

تحلیل آماری ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٦